1821

Μια πόλη της Ευρώπης

(κλικ!)

Τι είναι αυτό που οδηγεί πολλούς ανθρώπους μαζί στην απόφαση / επιλογή του θανάτου, την ώρα που μπορεί να επιλέξουν την υποταγή / επιβίωση;  Πολύ δύσκολα μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό.

Στο Μεσολόγγι, συνέβη κάτι ακόμα πιο ανεξήγητο: αυτοί που έκαναν αυτή την επιλογή δεν ήταν μονάχα ντόπιοι. Οι περισσότεροι ήταν πολεμιστές από άλλα μέρη, ελευθερωμένα ή όχι – υπήρχαν και πέντε Κύπριοι ανάμεσα στους υπερασπιστές της πόλης.

Αλλά το περισσότερο εντυπωσιακό ήταν η παρουσία εκεί 400 ευρωπαίων, που ήρθαν από τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία  κλπ  και έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, για την επίτευξη ενός πολιτικού στόχου που δεν αφορούσε ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τους ίδιους, τις οικογένειες ή τις πατρίδες τους.

Με την έννοια αυτή, το Μεσολόγγι του 1826 υπήρξε – και συνεχίζει να είναι – το κατ’ εξοχήν σύμβολο μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης και στάσης απέναντι στο δεσποτισμό και την απολυταρχία. Μειοψηφικής στον καιρό της, όπως και σε όλους τους καιρούς που ακολούθησαν.

Υπάρχουν κι άλλες κοινές ευρωπαϊκές περιπέτειες, όπως ο Ισπανικός Εμφύλιος. Αλλά, δεν είναι το ίδιο.

Αν βρεθείτε σ’ εκείνα τα μέρη, μπείτε στον «Κήπο», όπου υπάρχει η ενθύμηση των πιο ανήσυχων παιδιών της Ευρώπης, εκείνης της εποχής.

Στο μεταξύ, πάρτε μια φωτογραφική γεύση, με σύντομα επεξηγηματικά σχόλια – όπου είναι απαραίτητο.

Το μνημείο για τους Γάλλους. Μια στήλη από 19 οριζόντιες πλάκες, μια για κάθε έναν από τους Γάλλους που σκοτώθηκαν στο Μεσολόγγι.

Ήταν και πέντε Κύπριοι στην τρίτη πολιορκία. Οι τέσσερις σκοτώθηκαν, ο πέμπτος, 16 χρονών τότε, σώθηκε. Με τα πολλά έφτασε στην Κύπρο και έζησε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, πεθαίνοντας σε βαθιά γεράματα.

Η Κύπρος παριστάνεται θλιμένη και με σκυμένο κεφάλι. Ο γλύπτης έχει υποσχεθεί ότι θα το αλλάξει, όταν λυθεί το Κυπριακό. Πιο ενδιαφέρουσα είναι η επιγραφή, στο πάνω μέρος της στήλης: ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΠΡΟΥ, με ορισμένα από τα γράμματα στην κυριλική γραφή. Έτσι όπως υπήρχαν στη σημαία της Κυπριακής εξέγερης, στα 1821.

Πολωνοί

Γερμανοί

Η πιο λιτή παρουσία είναι των Ιταλών: μια κομμένη αρχαϊκή κολώνα.

Σουηδία

Το ανάθημα των Ρώσων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χώρα παρουσιάζει ένα δείγμα της δικής της αισθητικής. Η οποία, όμως, έχει να κάνει και με το χρόνο (τη χρονολογία) της κάθε σύνθεσης.

Τι γύρευες εσύ, Γουσταύε Αδόλφε, ένας Φινλανδός στο Μεσολόγγι;

Τι λέγατε άραγε, εσείς οι Βόρειοι Ρομαντικοί, με τους συντρόφους της Επανάστασης που συναντήσατε εδώ και μοιραστήκατε τη μοίρα τους;

Πηγή: Μια πόλη της Ευρώπης | Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Advertisement

2 σκέψεις σχετικά με το “Μια πόλη της Ευρώπης”

 1. (από το ποστ της καλύβας)

  ΣΑΘ

  (Εις μνήμην)

  Γράμμα τού Ελβετού φιλέλληνα Ιακώβου Μάγερ, συντάκτη τών «Ελληνικών Χρονικών», (Μεσολόγγι), προς τον Άγγλο φιλέλληνα συνταγματάρχη Στάνχοπ, γραμμένο 10 μέρες πριν από την επική έξοδο:

  Καταντήσαμεν εις τοιαύτην ανάγκην, ώστε τρεφόμεθα εδώ με ακάθαρτα ζώα, η νόσος αυξάνει επί μάλλον τας δεινοπαθείας μας, εξ ων καταθλιβόμεθα. Χίλιοι οκτακόσιοι και τεσσαράκοντα εκ των αδελφών μας ετελεύτησαν. Εκατόν χιλιάδες περίπου σφαιρών και βομβών εκσφενδονιζομένων υπό των εχθρών, κατεδάφισαν τους προμαχώνας και τας οικίας μας, πάσχομεν από το ψύχος το πολύ, μη έχοντες ξύλα να πυρωθώμεν και μ’ όλα ταύτα είναι αξιοθαύμαστος της φρουράς ο ενθουσιασμός. Πόσοι γενναίοι άνδρες μετ’ ολίγον δεν θα είναι πλέον ειμή σκιά, κατηγορούσα ενώπιον του Θεού την αδιαφορίαν τού χριστιανικού κόσμου διά τον αγώνα τής θρησκείας!
  Εν ονόματι των ενταύθα Ηρώων, σας λέγω, ότι ωρκίσθημεν να ενταφιασθώμεν υπό τα ερείπια του Μεσολογγίου, αλλά να μη ακούσωμεν ουδεμίαν συνθήκην, η τελευταία μας ώρα ήγγικεν, η ιστορία θα μας δικαιώση.
  Εγώ δε καυχώμαι, ότι εντός ολίγου το αίμα ενός Ελβετού, ενός απογόνου τού Γουλιέλμου Τέλλου, θα συμμιγή μ’ εκείνο των Ηρώων τής Ελλάδος.
  Είθε μη απολεσθή μετ’ εμού η εξιστόρησις της πολιορκίας τού Μεσολογγίου. Επί τούτο έγραψα διάφορα αυτής αντίγραφα.

  Μεσολόγγιον 30 Μαρτίου 1826
  Μάγερ

  Και η τελευταία αγωνιώδης επιστολή τών πολιορκημένων προς τους στρατοπεδευμένους στην Δερβέκιστα (Ανάληψη):

  Αδελφοί μας!

  Την κατάστασίν μας σας την εγράψαμεν προχθές και καθώς σας εγράφαμε ελπίζαμε να τρέξετε διψασμένοι δια να μας βοηθήσετε και σας καρτερούσαμεν εψές με το στόμα ανοικτό είδαμε ότι δεν είλθατε και άλλο δεν εστοχάσθημεν παρά ότι εσκλήρυνεν η καρδιά σας και δεν πιστεύετε τους αδελφούς σας. τώρα όσον αργείτε και ημείς σας καρτερούμε από την πείναν πέθαναν οι μοισοί. και δια να σας βεβαιώσουμε καλήτερα σάς στέλνωμε και τον Γιάννην δούλον και μαντέλον να σας πληροφορήσουν και αν δεν κινήσατε να κινήσετε ευθύς και να έλθετε καθώς θα σας ειπούν οι ίδιοι. ειδέ και δεν έλθετε αδέλφια, να μας έχετε εις τον λαιμόν σας και εις ετούτον τον κόσμον και εις τον άλλον οπού με την υπόσχεσίν σας εβαστάξαμε να καταφθάσετε και ετελειώσαμε οι περισσσότεροι. ωρέ αδέλφια δεν ήσθε χριστιανοί; Ημείς με την υπόσχεσίν σας ως χριστιανοί σάς επιστεύσαμεν τώρα φαίνεσθε αντίχριστοι αν δεν καταφθάσετε άλλο δεν σας λέγομεν μόνον εις τον λαιμόν σας να μας έχετε. τα λοιπά σάς τα λέγουν οι απεσταλμένοι μας στοματικώς.
  σας σημειούμε και ότι και εκείνοι που είναι ακόμη ζωντανοί και σας γράφουν, από την πείνα το ντουφέκι δεν ημπορούν να το βαστάξουν και αν δεν έλθετε να μας έχετε εις τον λαιμόν σας να μας έχετε εις τον λαιμόν σας να μας έχετε εις τον λαιμόν σας και να δόσετε απολογίαν εις τον θεόν.

  Τη 7 Απρ. 1826
  Μεσολόγκι

  Οι Πατριώτες μικροί και μεγάλοι οι αποκλεισμένοι εν τω Μεσολογκίω.
  + + +

  Προς τους αδελφούς μας μεγάλους και μικρούς οπού ευρίσκονται στρατοπεδευμένοι εις ντερβέκησταν.
  Εις στρατόπεδον ντερβέκηστας.

  (Ορθογραφία και στίξη τού πρωτοτύπου)

  Μου αρέσει!

 2. Μηνύματα προς την Τουρκία και την Ευρώπη έστειλε ο Προκόπης Παυλόπουλος μετά την παρέλαση για την 191η επέτειο της εξόδου της ηρωικής φρουράς του Μεσολογγίου.
  Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παυλόπουλου:
  «Η Θυσία και η Ιερή Μνήμη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» μας εμπνέει και μας διδάσκει στο διηνεκές, ιδίως δε στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία, μεταξύ άλλων και ότι:
  Πρώτον, για μας, τους Έλληνες, η Ελευθερία είναι, κυριολεκτικώς, βιωματική κατάσταση. Μόνον ελεύθεροι μπορούμε να υπάρξουμε, να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας, να διαφυλάξουμε την Ιστορία μας και να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αναλογεί.
  Δεύτερον, αυτό το αίσθημα Ελευθερίας μας οδηγεί να υπερασπιζόμαστε, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς ίχνος υποχωρητικότητας, την κυριαρχία μας, την εδαφική μας ακεραιότητα και τα σύνορά μας, άρα την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Και τρίτον, παίρνοντας το γνήσιο μήνυμα των Φιλελλήνων της εποχής της ηρωικής Εξόδου, οι Εταίροι μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να δεχθούν ότι η Ευρώπη δεν θα ήταν ποτέ η ίδια δίχως την Ελλάδα, το Πνεύμα της, την Ιστορία της αλλά και την σύγχρονη συμβολή της για την πραγμάτωση του Ευρωπαϊκού Οράματος, την οποία εμείς, οι Έλληνες, είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε και να εντείνουμε στο μέλλον».
  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  Read more: http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/784236/paylopoylos-apo-mesologgi-mas-empneei-kai-mas-didaskei-i-thysia-ton-eleytheron-poliorkimenon#ixzz4dlJYoqSF

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s