Σύγχρονη διαχείριση

Το ΕΑΜ και τα Δεκεμβριανά στο νέο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού 

(2013)

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αντίσταση και τα Δεκεμβριανά
Του Απόστολου Λακασά
Συμψηφισμός αντί συνωστισμού; Μάλλον ο «συμψηφισμός» θα είναι είναι μία από τις… hot λέξεις της κριτικής που θα δεχθεί το νέο βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού, το οποίο θα λάβει τη θέση του βιβλίου της Μαρίας Ρεπούση και των συνεργατών της, το οποίο απεσύρθη το 2008.Σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τον επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας του νέου βιβλίου, ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ Ιωάννη Κολιόπουλο, ότι το βιβλίο έχει ιστορικά ατοπήματα. Και η ερώτηση των 9 κρίνει ως σοβαρότερο ατόπημα «αυτό που αποδίδει την ίδρυση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σε πρωτοβουλία των Αγγλων. Διαβάζουμε στο βιβλίο: «Με την ηθική και υλική υποστήριξη της Βρετανίας δημιουργήθηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΚΑ». Ταυτόχρονα, τα Δεκεμβριανά, με μια λογική συμψηφισμού, αποδίδονται «σε λάθη και παραλείψεις όλων των παρατάξεων και στην ανάμειξη των Αγγλων», όπως λέει. Αυτή είναι η άποψη των βουλευτών για το βιβλίο, η οποία επιδέχεται κριτική.Από την άλλη, ιδιαίτερης προσοχής θα πρέπει να τύχει το τρίτο και τελευταίο υποερώτημα της ερώτησης: «Είναι στις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας να εγκαταλείψει την πρακτική της ανάθεσης στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων και να επιστρέψει στη δημοκρατική και επιστημονικά αρτιότερη πρακτική του διαγωνισμού;». Ο στόμφος και η ευτελής ειρωνεία βγάζουν μάτι (τι να απαντήσει, βρε αδελφέ, το υπουργείο; Οτι δεν είναι στις προθέσεις του;), τα οποία μάλλον είναι φυσικό επακόλουθο της έλλειψης (και) έρευνας σχετικά με τη συγγραφή του νέου βιβλίου. Διαγωνισμός προκηρύχθηκε, αλλά κατέληξε άγονος, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην απευθείας ανάθεση της συγγραφής.

Βέβαια, οι συντάκτες της ερώτησης έχουν δίκιο όταν λένε ότι «η ιστορική συνείδηση αρχίζει να διαμορφώνεται στα χρόνια του δημοτικού (σημ.: με πεζά η λέξη!) όταν ο μαθητής διατυπώνει τα πρώτα του ερωτήματα και έχει τις πρώτες του αναζητήσεις» και ότι «ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου είναι να εγείρει το ενδιαφέρον του παιδιού για την Ιστορία, να καλλιεργεί την κριτική του σκέψη, να προκαλεί ερωτήματα και προβληματισμούς». Δυστυχώς όμως η πολιτική σκηνή παρουσιάζεται ανακόλουθη σε σχέση με τις διακηρύξεις και η Αριστερά έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτό. Μία μετά την άλλη χάνονται οι ευκαιρίες για να καθήσουν όλοι στο τραπέζι και, διά επιστημόνων, να συζητήσουν για το τι διδάσκεται και πώς το μάθημα της Ιστορίας από το Δημοτικό έως και το Λύκειο. Τελευταία ευκαιρία η συζήτηση για τη νέα δομή του Λυκείου, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε τις γνωστές καταγγελτικές κορώνες, αλλά για ουσιαστικά ζητήματα ουδέν. «Ο τρόπος που διδάσκεται η Ιστορία καθορίζει το επίπεδο της ανάπτυξης και της κουλτούρας κάθε χώρας», ανέφερε η Μαρία Ρεπούση το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «Ευθέως» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Η εκπομπή ήταν μεταμεσονύχτια, οπότε πολλοί μπορούν να υποστηρίξουν ότι εκείνη την ώρα είχαν αποκοιμηθεί.

 

kathimerini.gr – Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αντίσταση και τα Δεκεμβριανά.

Πηγή: Το ΕΑΜ και τα Δεκεμβριανά στο νέο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού | Η καλύβα ψηλά στο βουνό

*

Στο ιδρυτικό του ΕΑΜ (28 Σεπτεμβρίου 1941) δεν υπάρχει η παραμικρή ευθεία αναφορά στους Άγγλους και την κυβέρνηση Τσουδερού, την οποία αυτοί υποστήριζαν. Ωστόσο, οι σκοποί του ΕΑΜ, όπως προσδιορίζονται με σαφήνεια στο ιδρυτικό κείμενο, είναι σε κάθετη αντίθεση με τις επιλογές των Άγγλων – ειδικά στο θέμα της Βασιλείας.

*

1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο της Ελλάδας (ΕΑΜ).

Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκοπών του ΕΑΜ.
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:

α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.

β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν
εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.

γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του, από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν,
ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις αντιθέτους προς τας επιθυμίας του και η εκμηδένισις δι’ όλων των μέσων του ΕΑΜ και των οργάνων που το αποτελούν, πάσης
τοιαύτης αποπείρας.

3. Δια την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών του το ΕΑΜ θα ασχοληθή:

α) Με όλα τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινώς τον Ελληνικόν Λαόν υπό τας συνθήκας της ξενικής κατοχής και με την καθοδήγησιν του αγώνος του Ελληνικού Λαού εις την διεκδίκησιν των πάσης φύσεως αιτημάτων του, καθώς και την αντιμετώπισιν της εις βάρος του ασκούμενης ληστείας από τους ξένους κατακτητάς.

β) Με την διατήρησιν ακμαίου του απελευθερωτικού πνεύματος του Ελληνικού Λαού.

γ) Με την συνεχή αποκάλυψην του ρόλου της σημερινής κυβερνήσεως των προδοτών ή κάθε άλλης αντιστοίχου εις το μέλλον.

δ) Με την εξασφάλισιν κατά το δυνατόν μιας συνεργασίας με τους άλλους λαούς, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των δυνάμεων του Άξονος και του συντονισμού του αγώνος του
Ελληνικού Λαού με τον αγώνα των άλλων ως άνω Λαών.

ε) Με την οργάνωσιν των λαϊκών δυνάμεων επί τη βάσει του εσωτερικού οργανισμού-κανονισμού, ο οποίος αποτελεί παράρτημα του παρόντος ιδρυτικού.

στ) Με την ενέργειαν εράνων, είσπραξιν συνδρομών κλπ. από τους Έλληνας πατριώτας προς τον σκοπόν να εξασφαλίση τα αναγκαία δια την διεξαγωγήν του θνικοαπελευθερωτικού
αγώνος μέσα.

4. Τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικόν κόμματα ή τα προσχωρούντα εις αυτό, αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν δι’ όλων των δυνάμεων τον αγώνα του ΕΑΜ και την
πραγματοποίησιν των σκοπών του.

5. Το ΕΑΜ χωρίς να παύση να τείνη εις το να συγκεντρώση πέριξ αυτού ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν δια της συγκεντρώσεως εντός των κόλπων του όλων των οργανώσεων
που εκπροσωπούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον τμήματα του Ελληνικού Λαού, συγκροτείται επί τη βάσει των πλέον αυστηρών συνωμοτικών κανόνων. Τούτο σημαίνει:

α) Ότι τηρείται αυστηρώς μυστική η συμμετοχή των οιωνδήποτε κομμάτων ή οργανώσεων που το αποτελούν ή προσχωρούν εις αυτό.

β) Ότι τα πρόσωπα που αποτελούν την Κεντρικήν του Επιτροπήν, τας κατά τόπους επιτροπάς πόλεων, συνοικισμών, επαγγελμάτων, επιχειρήσεων κλπ. καθώς και τας ομάδας της βάσεως, δεν γίνονται εις ουδένα άλλον γνωστά, πλην των μελών τα οποία
συμμετέχουν εις εκάστην Επιτροπήν.

γ) Ότι το ΕΑΜ διεξάγει συνεχώς και δια παντός μέσου αγώνα εναντίον πάσης παραβάσεως των συνωμοτικών κανόνων και λαμβάνει εκάστοτε τα επιβαλλόμενα μέτρα εναντίον εκείνων,
οίτινες παραβιάζουν τα συνομωτικά μέτρα. Ούτω το ΕΑΜ παρουσιάζεται δημόσια και πάντοτε απρόσωπον και ως απλούς εκφραστής των Εθνικοαπελευθερωτικών επιδιώξεων και
καθοδηγητής των αντιστοίχων αγώνων του Ελληνικού Λαού.

6. Εις ουδένα αντιπρόσωπον κόμματος ή οργανώσεως, με τον οποίον το ΕΑΜ διαπραγματεύεται την προσχώρησιν της οργανώσεώς του ίνα αντιπροσωπευθή εις το ΕΑΜ ανακοινούνται οτιδήποτε σχετικώς με τας οργανώσεις, κόμματα κλπ. άτινα μετέχουν εις το ΕΑΜ προ της ανακοινώσεως εκ μέρους του ως άνω αντιπροσώπου ότι η οργάνωσίς του προσχωρεί εις το ΕΑΜ και ότι αυτός δέχεται να συμμετάσχει εις το αντίστοιχον
όργανον του ΕΑΜ δι’ οπροορίζεται.

7. Μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων αίτινες συνεργάζονται εις το ΕΑΜ διατηρείται δι’ όλον το διάστημα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος η μεγαλυτέρα αλληλοβοήθεια
και αλληλοϋποστήριξις δια παν ζήτημα το οποίον σχετίζεται με τον γενικόν απελευθερωτικόν αγώνα και τον ειδικώτερον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα κάθε χωριστού κόμματος. Επίσης και αι συνεργαζόμεναι ως άνω οργανώσεις χρησιμοποιούν τας
αντιστοίχους επιρροάς των δια την άμβλυσιν κάθε μέτρου που στρέφεται κατά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος από τους εχθρούς του Έθνους, εντοπίους προδότας ή ξένους κατακτητάς.

Εν Αθήναις τη 28η Σεπτεμβρίου 1941
Δια το ΚΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δια το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ
Δια την ΕΛΔ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Δια το Αγρ. Κόμ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πηγή: ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης 1940-1945 σ.567-568

Το ιδρυτικό του ΕΑΜ είναι ένα κείμενο που ανήκει στην Ιστορία (όχι της ΣΤ’ Δημοτικού, πάντως…)

Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανείς «ψεγάδια» σ’ αυτό.

Ειδικά στο θέμα της βασιλείας, το φθινόπωρο του 1941 συμφωνούσαν σχεδόν οι πάντες από τον πολιτικό κόσμο της χώρας: όχι (χωρίς δημοψήφισμα, εννοείται, όπου αναμενόταν συντριπτική νίκη της «αβασίλευτης», ειδικά μετά τη δικτατορία Γεωργίου – Μεταξά).

Αργότερα άρχισαν οι μεταστροφές υπέρ του βασιλιά (και υπό την πειστική «επιρροή» των Άγγλων, που είχαν το γενικό κουμάντο στα ελληνικά πράγματα) με χαρακτηριστικότερη εκείνη του Π. Κανελλόπουλου, γιατί οι «αστοί πολιτικοί» αναζητούσαν σταθερό σημείο αναφοράς καθώς έβλεπαν τη θυελλώδη ανάπτυξη του ΕΑΜ και τις ριζοσπαστικές του δράσεις (πχ διάλυση «αντιδραστικών» αντιστασιακών ομάδων, ανταρσία στις ένοπλες δυνάμεις της Μ. Ανατολής).

Με τη λήξη της Κατοχής, ο βασιλιάς είχε ήδη αναγνωριστεί ως αναγκαίο κακό από όλο τον πολιτικό κόσμο, πλην του ΕΑΜ. Ακριβώς για να μπορέσει να διατηρήσει για λογαριασμό του την εξουσία, την οποία διεκδικούσε με αξιώσεις πλέον το ΕΑΜ (δηλ. το ΚΚΕ).

Τα Δεκεμβριανά δεν ήταν παρά η λύση της διχαστικής αντίθεσης που είχε δημιουργηθεί (και καλλιεργηθεί με επιμέλεια και από το ΕΑΜ) κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

2 σκέψεις σχετικά με το “Το ΕΑΜ και τα Δεκεμβριανά στο νέο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού ”

 1. δεν υποστηριζουν οτι οι βρετανοι ιδρυσαν το εαμ αλλα οτι το χρηματοδοτουσαν και εξοπλιζαν τον ελας
  το εαμ ειχε λαβει πριν ακομα ανεβει ο βελουχιωτης στο βουνο 7000 λιρες τεραστιο ποσο για την εποχη εφτασε να λεει ο τζημας στον ιωαννιδη οτι εγιναν δισεκατομμυριουχοι (σελιδα 125, αναμνησεις ιωαννιδη)

  ηταν τοσο εξαρτημενος ο ελας απο τη χρηματοδοτηση των βρετανων που συμφωνα με το λυμπερατο οταν περιορισαν τον ανεφοδιασμο του το φθινοπωρο του 43 (γιατι αναφερει ηθελαν να τον εξαναγκασουν να δεχτει τις επιλογες τους βεβαια ο λογος ηταν η επιθεση εναντιον του εδες) οι ανταρτες ειδικα στη μακεδονια λιμοκτονουσαν και πολεμουσαν διχως αρβυλα

  Μου αρέσει!

 2. «Με την ηθική και υλική υποστήριξη της Βρετανίας δημιουργήθηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΚΑ».

  Η φράση μπορεί να είναι ατυχής, αλλά είναι σαφής.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s