Βελουχιώτης

Η «δήλωση μετανοίας» του Άρη Βελουχιώτη

Ενα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στη διαδρομή του Θανάση Κλάρα είναι η δήλωση μετανοίας που υπέγραψε στη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας. Για την ακρίβεια, οι δηλώσεις είναι δύο.

Η αρχική που υπεγράφη στις 8 Ιουνίου του 1939 και η συμπληρωματική της 27ης Ιουνίου του ιδίου έτους.

Η υπογραφή συμπληρωματικής δήλωσης, με την οποία ο Θανάσης Κλάρας αποκήρυξε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τον κομμουνισμό, του επιβλήθηκε, καθώς η πρώτη δήλωσή του κρίθηκε από τον Μανιαδάκη μη ικανοποιητική.

Εχει υποστηριχθεί πως ο Κλάρας έκανε δήλωση ύστερα από εντολή του Ν. Ζαχαριάδη, ο οποίος, δήθεν, του ανέθεσε την αποστολή να βγει από τη φυλακή και να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα του παράνομου μηχανισμού του κόμματος από τους χαφιέδες.

Ενας τέτοιος ισχυρισμός όμως δεν αποδεικνύεται από πουθενά και φυσικά ελάχιστους πείθει.

Ο Μπάμπης Κλάρας τον επικαλείται εντελώς χλιαρά (Μπ. Κλάρας: «Ο αδελφός μου ο Αρης», εκδόσεις Δωρικός, σελ. 111-114). Ο Π. Λαγδάς τον απορρίπτει και το ίδιο κάνει και ο Δ. Χαριτόπουλος, ο οποίος μιλάει για μυθολογία (Π. Λαγδά: «Αρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα», εκδόσεις Κυψέλη, τόμος Α’, σελ. 392-401 και Δ. Χαριτόπουλος: «Αρης, ο αρχηγός των ατάκτων», εκδόσεις Εξάντας, τόμος Α’, σελ. 64).

Η πραγματικότητα για τη δήλωση του Κλάρα βρίσκεται στα όσα γράφει η Μαρία Καραγιώργη στον δεύτερο τόμο των αναμνήσεών της, όπου μεταξύ άλλων σημειώνει:

«Του Κλάρα έγινε μεταγωγή στην Κέρκυρα. Σε λίγο υπέγραψε δήλωση, βγήκε. Γιατί υπέγραψε δήλωση; Και τα βασανιστήρια τα άντεχε και τη φυλακή και όλα. Ούτε αδύναμος ήταν, ούτε δειλός, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Από τους εκατοντάδες αγωνιστές που πέρασαν από το φρούριο της Κέρκυρας, μονάδες την άντεξαν εκείνη την απομόνωση. Είδα αρκετούς που βγήκαν από κει με δήλωση. Ανώτατα στελέχη, πιστοί κομμουνιστές μέχρι θανάτου (Σκλάβαινας, Σιδερίδης, Τσουρτούλης, ντουφεκίστηκαν αργότερα από τους Γερμανούς).

»Σκυμμένο κεφάλι, καμία δικαιολογία, λέξη δεν έβγαινε από το στόμα τους, παρά μόνο ‘‘δεν αντέχονταν’’ και τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια τους…

»Για τον Αρη δεν ίσχυσε τίποτε απ’ όλα αυτά. Οι λόγοι που υπέγραψε δήλωση το 1939 ήταν καθαρά προσωπικοί, τους οποίους η ηγεσία γνώριζε πολύ καλά. Καμιά υποψία για προδοσία.

»Γι’ αυτό άλλωστε το 1941 το κόμμα τον εμπιστεύτηκε και του ανέθεσε τη διερευνητική αποστολή για το αντάρτικο. Είναι όμως απόλυτο μύθευμα και σημερινό εφεύρημα ότι ο Αρης πήρε εντολή από τον Ζαχαριάδη να κάνει δήλωση για να ανασυγκροτήσει το κόμμα έξω και όλη αυτή η φιλολογία.

»Οταν ο Αρης έκανε τη δήλωση, το κόμμα έξω είχε νόμιμη ηγεσία και νόμιμα εκλεγμένο Πολιτικό Γραφείο (όλοι εκλεγμένοι από το 6ο Συνέδριο, Σιάντος, Πλουμπίδης, Σκαφίδας κ.λπ.).

»Η Ασφάλεια του Μανιαδάκη πήρε στα χέρια της το Κόμμα μετά τη σύλληψη των τελευταίων εκλεγμένων -Σιάντου, Σκαφίδα- το Νοέμβριο του 1939» (Μαρία Καραγιώργη: «Από μια σπίθα ξεκίνησε…», εκδόσεις Προσκήνιο, σελ. 216-218).

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως, παρά το γεγονός ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου -με τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα των δηλώσεων μετανοίας- επιχείρησε να συντρίψει ηθικά και πολιτικά τον Θανάση Κλάρα (μια τακτική την οποία ακολουθούσε με όλα σχεδόν τα στελέχη του ΚΚΕ), εκείνος κατάφερε πολύ γρήγορα να σταθεί στα πόδια του και στη συνέχεια να γίνει ο πρωτοπόρος της ένοπλης Εθνικής Αντίστασης και ο δημιουργός του ΕΛΑΣ.

Τέτοιο σθένος ανθρώπου δύσκολα απαντιέται στην ιστορία.

Η πρώτη δήλωση μετανοίας

«ΔΗΛΩΣΙΣ

Μετανοίας του κομμουνιστού Κλάρα Αθανασίου του Δημητρίου, γεννηθέντος και κατοικούντος εν Λαμία, ετών 34, επάγγελμα Δημοσιογράφος, και ήδη κρατουμένου εν ταις Εγκληματικαίς Φυλακαίς Κερκύρας προς έκτισιν διαφόρων ποινών φυλακίσεως επί παραβάσει του Αναγκ. Νόμου 1075/1938 κ.λπ.

Διά την επικράτησιν των κομμουνιστικών αρχών ειργάσθην συνεχώς και μετά δραστηριότητος από τας αρχάς του 1926. Αρχικώς ως απλούν μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας της γενετείρας μου πόλεως Λαμίας και κατόπιν ως καθοδηγητής της. Τον Δεκέμβριον τον 1927 ενεγράφην και εις το κομμουνιστικόν κόμμα και ειργαζόμην εις αμφοτέρους τους οργανισμούς. Τον Απρίλιον τον 1928 κατήλθα εις Αθήνας, ένθα και ειργάσθην, υπό την αυτήν ως ανωτέρω ιδιότητα, μέχρι του τέλους τον 1929. Τον Ιανουάριον του 1930 προσελήφθην εις την υπηρεσίαν της συντάξεως του Ριζοσπάστου, εις ην υπηρεσίαν και παρέμεινα, ως απλούν μέλος του κόμματος -διότι είχον αποσπασθή οριστικώς από τον τομέα των νέων- μέχρι και του Νοεμβρίου του 1931. Εκτοτε καταζητούμενος διαρκώς από τας καταδιωκτικάς αρχάς, εχρησιμοποιούμην ως Γραμματεύς ή βοηθητικόν στέλεχος διαφόρων περιφερειακών κομματικών οργανώσεων.

Ηδη, αναγνωρίζων ότι καθ’ όλον αυτό το, οπωσδήποτε, σοβαρόν χρονικόν διάστημα, ευρισκόμην επί εσφαλμένης οδού, μετανοώ ειλικρινώς, αποβάλλω τας μέχρι της χθες αντιλήψεις μου και δηλώ ότι εις το εξής παραμένω μακράν πάσης, είτε ανατρεπτικής, είτε άλλης, πολιτικής κινήσεως, θα εργασθώ, ως φιλήσυχος και νομοταγής πολίτης, υπέρ των αποκλειστικώς ατομικών και της πατρικής μου οικογένειας συμφερόντων.

Η παρούσα συνετάγη εν τω καταστήματι των Εγκληματικών Φυλακών Κερκύρας και ενώπιον του Διευθυντού τούτων κ. Ευαγγέλου Κρίτσα και αρχιφύλακος αυτών Ευαγγέλου Βασιλάτου, σήμερον την 8ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1939.»

Ο Διευθυντής (υπογραφή)

Ο Αρχιφύλαξ (υπογραφή)

Ο Δηλών (υπογραφή)

Δεν κρίνεται ικανοποιητική…

«Εν Αθήναις τη 21η Ιουνίου 1939

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας

Γραφείον Ε’

Προς την Διεύθυνσιν Εγκληματικών Φυλακών

ΚΕΡΚΥΡΑΝ

‘‘Δήλωσις μετανοίας κομμουνιστού Κλάρα Αθανασίου του Δημητρίου’’

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 4690/9-6-1936 υμετέρας αναφοράς δι’ ης μας υπεβλήθη δήλωσις μετανοίας του κομμουνιστού Κλάρα Αθανασίου, ανακοινούμεν υμίν, ότι το Υφυπουργείον δεν κρίνει ικανοποιητικήν την απλήν δήλωσιν μετανοίας του στελέχους τούτου, απαιτεί δε παρά τούτου, ίνα συμπληρωματικώς αποκηρύξη τον κομμουνισμόν ως καταστρεπτικόν και ολέθριον Πολιτικόν σύστημα, διά την Ελληνικήν πραγματικότητα.

Την συμπληρωματικήν ταύτην δήλωσιν θέλετω υποβάλλειν ημίν διά την ενέργειαν των ενδεδειγμένων διατυπώσεων προς απόλυσίν του.

Ο Υφυπουργός

Κ. Μανιαδάκης»

Η συμπληρωματική δήλωση μετανοίας

«Συμπληρωματική δήλωση του καταδίκου Κλάρα Αθανασίου του Δημητρίου

Συμπληρώνων την υποβληθείσαν δήλωσιν μετανοίας μου, δηλώ ότι αποκηρύσσω τον κομμουνισμόν ως σύστημα ολέθριον διά την Ελληνικήν πραγματικότητα και διαλυτικόν των μεγάλων ηθικών εννοιών, Πατρίδος, Θρησκείας και Οικογένειας, υπόσχομαι δε ότι θέλω ζήσει του λοιπού νομιμοφρόνως, μακράν πάσης ανατρεπτικής κινήσεως οπωσδήποτε στρεφομένης κατά του εθνικού ημών Κράτους.

Η παρούσα συνετάγη παρ’ εμού του ιδίου ενώπιον του Διευθυντού των Φυλακών Κερκύρας κ. Ευαγγέλου Κρίτσα και του Αρχιφύλακος των ιδίων φυλακών κ. Ευαγγέλου Βασιλάτου.

Εν Κερκύρα τη 27 Ιουνίου 1939»

Ο Διευθυντής (υπογραφή)

Ο Δηλών(υπογραφή)

Ο Αρχιφύλαξ (υπογραφή)

Η απόφαση αποφυλάκισης

«Αριθ. απόφ. 697

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εχοντες υπ’ όψιν τον διά της υπ’ αριθ. 5779 της 18/7/1939 αναφοράς του Δ/τού των εγκληματικών φυλακών Κερκύρας υποβληθέντα υμίν φάκελλον, εξ ου προκύπτει:

Οτι ο εν ταις φυλακαίς κρατούμενος κατάδικος Κλάρας Αθανάσιος γεννηθείς και κατοικών εν Λαμία, ετών 34 όταν διέπραξε το αδίκημα, επαγγέλματος κτηματίας, κρατούμενος δυνάμει της υπ’ αριθ. 14319 της 5-6-1939 ερήμην αποφάσεως των εν Αθήναις Πλημμελειοδικών δι’ ης κατεδικάσθη επί παραβάσει του υπ’ αριθ. 117/36 Αναγκ. Νόμου εις φυλάκισιν 4 ετών και εκτόπισιν 2 ετών εις Ακροναυπλίαν επιταθείσης της ποινής κατά 15 ημέρας διά της υπ’ αριθ. 19970/38 συγχων. Αποφάσεως ιδίου δικαστηρίου τη συγχωνεύσει ποινής φυλακίσεως 2 μηνών επί αποδράσει, εκτίσας ήδη το 1/3 της ποινής της φυλάκισής του και αιτούμενος την αναστολήν του υπολοίπου της ποινής ταύτης και ολοκλήρου της ποινής εκτοπίσεως υποβαλών προς τούτο αίτησιν μετά δηλώσεως ότι αποκηρύσσει τας αρχάς του κομμουνισμού.

Οτι ούτος κατά την διάρκεια της εν ταις φυλακαίς κρατήσεώς του επεδείξατο διαγωγής μεν εν γένει καλής, πειθαρχίαν δε ομοίαν. Οτι εν συνδυασμώ και προς το εκ του ποινικού μητρώου αυτού βεβαρυμένο του παρελθόν τυγχάνει άξιος όπως τύχη του ως άνω ευεργετήματος λόγω της εκδηλωθείσης μετανοίας του εκδηλωμένης ειλικρινώς κι ότι συνεπλήρωσε το κατά το άρθρον 5 του Νόμου 1075/38 ως άνω χρονικόν διάστημα το 1/3 του συνόλου της ποινής του, πληρούνται δ’ άπαντες οι όροι του Νόμου 811 ως ούτος ετροποποιήθη υπό του νόμου 579 και παρέχεται βασίμως η προσδοκία ότι και η μετέπειτα διαγωγή του έσται ανεπίληπτος.

Λαβόντες δ’ άμα υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. 1/2235/4 καταφατικήν γνωμοδότησιν του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας και την εν τη υπ’ αριθ. 37 της 23 Αυγούστου 1939 συνεδρία 697 γνωμοδότησίν της κατά τον νόμον 811 ως ετροποποιήθη υπό του νόμου 5793 Επιτροπής προτεινάσης την αναστολήν εκτελέσεως του υπολοίπου της ποινής φυλακίσεως και ολοκλήρου της ποινής εκτοπίσεως του ειρημένου καταδίκου και της προσωρινής εκ των φυλακών απολύσεως αυτού κατά τους όρους και περιορισμούς των ανωτέρω Νόμων.

Αποφασίζομεν

Οπως ανασταλή η εκτέλεσις του υπολοίπου της ποινής φυλακίσεως και ολοκλήρου της ποινής εκτοπίσεως τον ανώτερου καταδίκου Κλάρα Αθανασίου του Δημητρίου, απολυθή δε ούτος προσωρινώς εκ των φυλακών υπό τους όρους και περιορισμούς του Νόμου 811 υπό του Νόμου 5793 συντρεχόντων και των όρων του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 1075/38 Αναγκαστ. Νομού και διατάσσομεν την κατά τον νόμον εκτέλεσιν της παρούσης παραγγέλλοντες τον Διευθυντή των φυλακών Κερκύρας εν αις κρατείται ο ειρημένος κατάδικος όπως συμμορφωθή προς τα εν αυτή, εγχειρίση δε αντιγράφου εις τον απολυόμενον.

Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1939

Ο Υφυπουργός Δημοσίας Ασφαλείας

Κ. Μανιαδάκης

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης

Α. Ταμπακόπουλος»

Πηγή: Η δήλωση τον βασάνιζε ώς τον θάνατο | Η Εφημερίδα των Συντακτών

2 σκέψεις σχετικά με το “Η «δήλωση μετανοίας» του Άρη Βελουχιώτη”

 1. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Η «δήλωση μετανοίας» του Άρη Βελουχιώτη και η αλήθεια – Μια συγκλονιστική γραπτή μαρτυρία βασισμένη σε αφήγηση του καπετάν Διαμαντή

  07-07-2018

  Ρίχνοντας φως σε άγνωστες πλευρές της υπόθεσης, ο Π. Τσαρός ανατρέπει τα περί δήλωσης του Αρη, που οι μεν κομμουνιστές αντιμετωπίζουμε επί δεκαετίες με λύπη και αμηχανία (κάποτε και επικρίνοντας τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ), οι δε αντικομμουνιστές την επισείουν χαιρέκακα, προκειμένου να πλήξουν το ηθικοπολιτικό κύρος του ΚΚΕ.

  Μετά τη δημοσίευση της εισήγησης της ΚΕ του ΚΚΕ στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τον Α’ Τόμο του Δοκιμίου Ιστορίας του Κόμματος και μαζί την απόφαση για την κομματική αποκατάσταση του Άρη Βελουχιώτη, του Γιώργου Γεωργιάδη και του Γιώργου Γιαννούλη, ο σημερινός Ριζοσπάστης (του Σαββατοκύριακου) δημοσιεύει ντοκουμέντο που φωτίζει άγνωστες πλευρές της υπόθεσης «δήλωση μετανοίας του Αρη Βελουχιώτη» ανατρέποντας τα περί δήλωσης του Άρη.

  Το τελευταίο διάστημα παραδόθηκε στο Αρχείο του ΚΚΕ ένα συγκλονιστικό κείμενο. Συγγραφέας του είναι ο Πάνος Τσαρός από τη Στυλίδα, παλαίμαχος κομμουνιστής και στέλεχος του Κόμματος, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Η αξιοπιστία του συγγραφέα, καθώς και των άλλων προσωπικοτήτων που επικαλείται (καπετάν Διαμαντής, Θανάσης Τσαρός – Γαβριώτης κ.ά.), δίνει στο κείμενο την αξία ντοκουμέντου, παρότι αυτό αποτελεί προσωπική του μαρτυρία.

  Το κείμενο του σ. Π. Τσαρού αφορά στην περιβόητη «δήλωση μετανοίας» του Αρη Βελουχιώτη, όταν ήταν πολιτικός κρατούμενος το 1939 στην Κέρκυρα, και έρχεται να αναδείξει τον πραγματικό λόγο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ο Αρης «αποκήρυξε» τότε «τον κομμουνισμό». Ρίχνοντας φως σε άγνωστες πλευρές της υπόθεσης, ο συγγραφέας ανατρέπει τα περί δήλωσης του Αρη, που οι μεν κομμουνιστές αντιμετωπίζουμε επί δεκαετίες με λύπη και αμηχανία (κάποτε και επικρίνοντας τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ), οι δε αντικομμουνιστές την επισείουν χαιρέκακα, προκειμένου να πλήξουν το ηθικοπολιτικό κύρος του ΚΚΕ.

  Σχετικά με τους τελευταίους (και έχοντας μεγάλη πείρα από τους αντικομμουνιστές σε όλη τη διαδρομή του) ο Πάνος Τσαρός έγραψε: «… Από εδώ θα βγούνε ορισμένα σωστά συμπεράσματα (…) για τις σκόπιμες διαστρεβλώσεις που θέλουν να παρουσιάσουν ορισμένοι αντικομμουνιστές – αντιμαρξιστές, όχι για να βοηθήσουν το ΚΚΕ και τη γνήσιά του ιστορία, αλλά να βοηθήσουν την αντίδραση για να το συκοφαντεί, να διασπά την ενότητά του, να παραποιεί τα γεγονότα, να διαστρεβλώνει την αλήθεια για την ιστορία του».

  Σε τι αφορούσαν τα προηγούμενα, που ο Π. Τσαρός θέλησε να ξεκαθαρίσει με το κείμενό του; Αφορούσαν στα γεγονότα που, όπως έγραψε, «μας αφηγήθηκε ο Διαμαντής, παρουσία του Πελοπίδα, του Βλαχάβα και του Θ. Γκουζέλου, όταν ανταμώσαμε στο σπίτι μας το Δεκέμβρη του 1946, στην περίοδο του ΔΣΕ». Δηλαδή, στο γεγονός ότι ο Αρης Βελουχιώτης, όντας κρατούμενος στην Κέρκυρα, υπέγραψε «δήλωση μετανοίας» κατ’ εντολήν του Μιχάλη Τυρίμου.

  Οπως είπε ο Τυρίμος στον Βελουχιώτη, εφάρμοζε σχετική εντολή του Ν. Ζαχαριάδη. Η «εντολή» συνίστατο στην ανάγκη να βγει ο Αρης από τη φυλακή, για να συμβάλει στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, που η δικτατορία Μεταξά είχε πλήξει, έχοντας συλλάβει πλειάδα στελεχών του και αποδιαρθρώσει τις Κομματικές Οργανώσεις του. Γι’ αυτό και χρειαζόταν να υπογράψει ο Αρης μια εικονική δήλωση μετανοίας!…

  Ο Αρης πειθάρχησε στην «εντολή», αφού εντολέας, όπως του ειπώθηκε, ήταν ο Ζαχαριάδης, ενώ ο Τυρίμος που τη «μετέφερε» ήταν μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του Παλλαϊκού Μετώπου. Σε κάθε περίπτωση, ο Αρης δεν μπορούσε παρά να τη θεωρήσει ως εντολή του Ν. Ζαχαριάδη, μην γνωρίζοντας βέβαια ότι τέτοια εντολή δεν υπήρχε.

  Εδώ χρειάζεται να αναφερθεί ότι, το ίδιο διάστημα που υπέγραψε ο Αρης τη «δήλωση μετανοίας» (8 Ιούνη 1939) και μια άλλη συμπληρωματική της πρώτης (27 Ιούνη 1939), υπέγραψε δήλωση μετανοίας (Ιούνης 1939) και ο ίδιος ο Μιχ. Τυρίμος.1 Ομως, η δήλωση του Τυρίμου δεν ήταν εικονική, ήταν πραγματική. Κι όταν βγήκε από τις φυλακές της Κέρκυρας, μετά από ένα διάστημα πρωτοστάτησε στην ίδρυση της λεγόμενης «Προσωρινής Διοίκησης».

  Επρόκειτο για ένα όργανο της Ασφάλειας του Μανιαδάκη, που παρουσιαζόταν ως καθοδηγητικό όργανο του ΚΚΕ, εκδίδοντας ταυτόχρονα και πλαστό «Ριζοσπάστη». Ετσι, οι κομμουνιστές βρέθηκαν μπροστά σε δύο καθοδηγητικά όργανα και σε δύο «Ριζοσπάστες». Το ένα ήταν η λεγόμενη «Παλιά ΚΕ», συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που αποτελούνταν από τίμια στελέχη του Κόμματος και που συνέχιζε να τυπώνει τον γνήσιο «Ριζοσπάστη». Το άλλο όργανο – στο οποίο είχαν εμπλακεί και τίμιοι κομμουνιστές, δίχως να το καταλαβαίνουν, φυσικά – είχε καθοδηγητικό νου τον Τυρίμο, δηλαδή τον Μανιαδάκη και τους ασφαλίτες Παξινό, Χαραλαμπίδη κ.ά.

  Ο Διαμαντής, λοιπόν, «μας αφηγήθηκε όλη την υπόθεση του Τυρίμου», έγραψε ο Π. Τσαρός. Και αναφέρει ότι ο Διαμαντής, ανάμεσα σε άλλα, διηγήθηκε ότι κατ’ εντολήν του Τυρίμου (που επικαλούνταν τον Ζαχαριάδη) υπέγραψαν δηλώσεις και άλλοι κρατούμενοι. Οσον αφορά τη «δήλωση» του Αρη, ο Διαμαντής τόνισε:

  «Μια τέτοιου είδους εντολή είναι και για τον Θανάση Κλάρα (Αρη) που ποτέ δεν είχε δοθεί, που αργότερα έγινε αντιληπτό από τον Κλάρα, όταν προσπάθησαν να τον δέσουν με την “Προσωρινή Διοίκηση”, αλλά ήταν πλέον αργά, εδώ το επιβεβαίωσε [ο Τυρίμος] στην ανάκριση που του έκανε ο Βελουχιώτης, ότι τον είχαν εξαπατήσει και αυτόν, καθώς και άλλα στελέχη. Για αυτό και η αγανάκτηση του Αρη ήταν δικαιολογημένη».

  «Στην ηγεσία του ΚΚ αυτή η υπόθεση έγινε γνωστή από έκθεση που είχε κάνει ο Διαμαντής με τον Γαβριώτη[Θανάση Τσαρό] και δόθηκε στο ΠΓ και προσωπικά στον Ιωαννίδη», γράφει ο Πάνος Τσαρός.

  Σημειώνεται ότι αυτή η έκθεση δεν έχει βρεθεί στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ.

  Πώς ο Τυρίμος έπεσε στα χέρια του ΕΛΑΣ
  Στη διάρκεια της Κατοχής, ο Τυρίμος πέρασε στην υπηρεσία της Γκεστάπο, η οποία τον «δραπέτευσε» στη Μέση Ανατολή, όπου έγινε διπλός πράκτορας (της Γκεστάπο και της Ιντέλιντζενς Σέρβις). Μετά την απελευθέρωση, ήρθε στην Ελλάδα, όντας στην υπηρεσία των Αγγλων.

  Τα παραπάνω αναφέρει στο κείμενό του ο Π. Τσαρός. Ας δούμε πώς περιγράφει ο ίδιος τα σχετικά με τη σύλληψη του Τυρίμου, στα οποία ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές.

  Μετά τη Συμφωνία της Καζέρτας, όπως δείχνουν τα γεγονότα που ακολουθούν, αντιπροσωπεία του ΕΛΑΣ και της Πολιτοφυλακής πήγε στο ξενοδοχείο «Παλίρροια» της Χαλκίδας, όπου είχε εγκατασταθεί η αγγλική διοίκηση, και ζήτησε από τον Αγγλο ταγματάρχη να παραδώσει στον ΕΛΑΣ 40 ταγματασφαλίτες, που αποδεδειγμένα είχαν πάρει μέρος σε εγκλήματα κατά του λαού. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Γιώργος Βρεττάκος, παλιό κομματικό στέλεχος, Ακροναυπλιώτης και διοικητής της Ανωτέρας Διοίκησης Αττικο-Βοιωτίας – Εύβοιας της Πολιτοφυλακής.

  Στο ξενοδοχείο «Παλίρροια», όπου ο Αγγλος ταγματάρχης προθυμοποιήθηκε να τους κεράσει, τους καφέδες σερβίρισε ντυμένος με στολή μάγειρα «μιλώντας άριστα τα ελληνικά» ο Μ. Τυρίμος. «Ο Βρεττάκος αμέσως γνώρισε το πρόσωπο αυτό του μάγειρα και ο μάγειρας γνώρισε τον φιλοξενούμενο επισκέπτη, αλλάζοντας μόνο ματιά χωρίς να δώσουν παραπέρα γνωριμία. Μόλις έφυγε ο μάγειρας (…) ο Βρεττάκος άρχισε να ρωτάει τον ταγματάρχη, πώς βρέθηκε στο συμμαχικό στρατό ο μάγειρας αυτός και ποιος είναι, και πώς λέγεται. Ο Εγγλέζος ταγματάρχης ταράχτηκε και άρχισε να λέει: Ο μάγειρας είναι Κύπριος λέγεται Γεωργιάδης και τον στείλανε από το επιτελείο τους (…) Είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας. Ο Βρεττάκος (…) με αγριεμένο ύφος λέει στον ταγματάρχη από αυτή τη στιγμή ο μάγειράς σου συλλαμβάνεται και να τον φωνάξεις αμέσως εδώ να τον περιλάβει η φρουρά μας».

  Μπροστά στην επιμονή του Βρεττάκου, ο ταγματάρχης φώναξε τον Τυρίμο και ακολούθησε ο εξής διάλογος με τον Βρεττάκο:

  «Βρεττάκος – Νόμισες αλλάζοντας το επίθετό σου και τα αφεντικά σου θα χάσουμε τα ίχνη σου; (…) Είσαι προδότης του λαού και τη ζημιά που έχεις κάνει στο Κόμμα και στο κίνημα ήρθε η ώρα να τα πληρώσεις (…) Γεωργιάδης (Τυρίμος) – Γιώργη εγώ δεν πρόδωσα κανέναν, από το 1939 που απολύθηκα από την φυλακή έφυγα στην Αίγυπτο και ήρθα τώρα (…) δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί. Βρεττάκος: Θα τα πούμε όχι εδώ, αλλά με τα θύματά σου (…) σε αυτούς θα δώσεις λόγο».

  Ο Αγγλος ταγματάρχης αντέδρασε, όμως κατάλαβε την αποφασιστικότητα του ΕΛΑΣ και τελικά δέχτηκε να διατεθεί ένα δωμάτιο, όπου ο ΕΛΑΣ έκλεισε τον Τυρίμο φρουρούμενο, ενώ το ξενοδοχείο είχε ήδη περικυκλωθεί από ένα ΕΛΑΣίτικο τάγμα. Στη συνέχεια, ο Τυρίμος οδηγήθηκε στη διοίκηση Πολιτοφυλακής. Εκεί ήρθε τηλεφωνική διαταγή από τον Αρη Βελουχιώτη, να μεταφερθεί αμέσως ο Τυρίμος στη Θήβα, όπως και έγινε.

  Ο Πάνος Τσαρός γράφει:

  «Είχα την τύχη να βρεθώ στην φρουρά με επικεφαλής τον Θανάση Γαβριώτη [Θανάση Τσαρό] που συνοδεύσαμε τον Τυρίμο μέχρι τη Θήβα».

  Στη Θήβα ανέκριναν τον Τυρίμο οι Αρης, Διαμαντής και Αχιλλέας. Από την ανάκριση προέκυψαν και οι δύο εκθέσεις του Τυρίμου, που βρίσκονται στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ. Σε αυτές ο Τυρίμος εξηγεί αναλυτικά το ρόλο που έπαιξε ο ίδιος και άλλοι πράκτορες της Ασφάλειας στη συγκρότηση της «Προσωρινής Διοίκησης».

  Το κείμενο του Πάνου Τσαρού πλουτίζει την ιστοριογραφία της περιόδου 1939 – 1945.

  Σημείωση:

  1. Ο Μιχάλης Τυρίμος στη δήλωση μετανοίας του δηλώνει «μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ». Είναι γεγονός ότι ο Τυρίμος εκλέχτηκε στην ΚΕ του Κόμματος στο 5ο και 6ο Συνέδριό του. Δεν έχουμε βρει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο που να αναφέρει ότι μετά το 6ο Συνέδριο ο Τυρίμος προσελήφθη στο ΠΓ.

  Του
  Μάκη ΜΑΪΛΗ*
  *Ο Μ. Μαΐλης είναι μέλος της ΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ

  http://www.katiousa.gr/istoria/ntokoumento-dilosi-metanoias-tou-ari-velouchioti-kai-alitheia-mia-sygklonistiki-grapti-martyria-vasismeni-se-afigisi-tou-kapetan-diamanti/

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s