Άλλοι

Βραδυφλεγείς εθνικιστικές βόμβες στα Βαλκάνια

Σταύρος Τζίμας

Αν και πέρασαν δέκα οχτώ χρόνια από την διαµόρφωση του σηµερινού συνοριακού χάρτη στα Βαλκάνια, µε την αιµατηρή απόσχιση από την Σερβία και την κήρυξη στη συνέχεια της ανεξαρτησίας, του Κοσόβου – είχαν προηγηθεί οι άλλες Δηµοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας- οι εθνικισµοί παραµένουν αναµµένα κάρβουνα κάτω από την χόβολη µιας εύθραυστης ειρήνης απειλώντας να βάλλουν και πάλι φωτιά στην περιοχή. Συνέχεια ανάγνωσης «Βραδυφλεγείς εθνικιστικές βόμβες στα Βαλκάνια»