ΔΣΕ

Πάσχα, 1947

Βρετανικά πλάνα (PATHE) από στρατώνες και από Αθήνα. Πρωταγωνιστούν από κυβερνητικής πλευράς στο τσούγκρισμα των αυγών οι υπουργοί Στράτος και Ζέρβας. Κάπου εμφανίζεται σε δεύτερο πλάνο και ο Παπάγος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε στρατιωτικός σύμβουλος των Ανακτόρων.

Αν εξαιρέσουμε κάποια δευτερεύοντα στοιχεία (τα αρνιά σήμερα είναι πιο βαριά και οι σούβλες είναι μεταλλικές και ουχί ξύλινες) οι ομοιότητες με τους σύγχρονους εορτασμούς είναι προφανείς και η αισιοδοξία κυριαρχεί. Άλλωστε, την άνοιξη του 1947 κανένας δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτά που θα ακολουθούσαν τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Ερμής

Ζέρβας – Βελουχιώτης: η συμφωνία της Ροβέλιστας

aris-napoleon

(Από τον «Ερμή»)

«Δεν είχαν χαλάσει ακόμα οι σχέσεις με τον ΕΛΑΣ;» Συνέχεια ανάγνωσης «Ζέρβας – Βελουχιώτης: η συμφωνία της Ροβέλιστας»

Ερμής

ΕΔΕΣ

cebdceb1cf80cebfcebbceb5cf89cebd-ceb6ceb5cf81ceb2ceb1cf83

(Από τον «Ερμή»)

«Εσείς ήσασταν στον ΕΛΑΣ, αλλά αντάρτικο έκανε και ο ΕΔΕΣ…»

Ο Ερμής χαμογέλασε.

«Ο ΕΔΕΣ, δηλαδή ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, ξεκίνησε σαν πολιτική κίνηση. Υπήρχε μάλιστα από το 1937, με διοικούσα επιτροπή τους Σταματόπουλο, Σπαή και Ζέρβα και είχε ως σκοπό την ανατροπή της βασιλικής δικτατορίας Μεταξά. Είχε ιδρυθεί με εντολή του Πλαστήρα, που βρισκόταν εξόριστος στη Γαλλία, μέσω του Κομνηνού Πυρομάγλου. Υπήρχε λοιπόν μια υποδομή από το παρελθόν στις 9 Σεπτεμβρίου 1941, όταν με πρωτοστάτη τον Ζέρβα επανιδρύθηκε ο ΕΔΕΣ, ο οποίος είχε καταφέρει να μυήσει περίπου τετρακόσιους αξιωματικούς» Συνέχεια ανάγνωσης «ΕΔΕΣ»

ΕΔΕΣ

Η μάχη της Μενίνας 

Γιάννης Αθανασόπουλος

Η μάχη της Μενίνας έλαβε χώρα την 17η-18η Αυγούστου 1944, κατόπιν διαταγής του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Οι δυνάμεις της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ, με διοικητή τον Συνταγματάρχη Βασίλειο Καμάρα έφεραν εις πέρας και με απόλυτη επιτυχία μια δύσκολη αποστολή, που τους ανέθεσε ο Ναπολέων Ζέρβας. Συνέχεια ανάγνωσης «Η μάχη της Μενίνας «
ΕΔΕΣ

Η έκθεση του Ζέρβα για τον Γοργοπόταμο

Τμῆμα Συνοπτικῆς Ἐκθέσεως ποὺ κατέθεσε ὁ Ν. Ζέρβας στὸ Ὑπουργεῖον τῶν Στρατιωτικῶν τὸ 1949:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
Μετὰ τινῶν στοιχείων τῆς ὀργανώσεως Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ἐθνικὸς
Δημοκρατικὸς Ἑλληνικός Σύνδεσμος “ΕΔΕΣ” καὶ τῶν Ἐθνικῶν Ὁμάδων Ἑλλήνων Ἀνταρτῶν
“ΕΟΕΑ”  τοῦ ΕΔΕΣ.
Πρὸς
Τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν
ΕΝΤΑΥΘΑ

Διὰ τοῦ ἀναγκαστικοῦ νόμου 844/948 προβλέπεται ἡ διαδικασία τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν κατὰ τὴν κατοχὴν Ὀργανώσεων Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως καὶ τῆς δράσεως ἐκάστης τῶν ὀργανώσεων τούτων καὶ τῶν μετασχόντων εἰς ταῦτας.

Διακρίνονται διὰ τοῦ ἂνω Νόμου δύο στάδια τοιαύτης ἐνεργείας. Ἦτοι πρῶτον στάδιον περιλαμβάνον τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Ὀργανώσεων (Άρθρον 6ον) καὶ δεύτερον τοιοῦτον περιλαμβάνον τὴν ἀναγνώρισιν τῆς δράσεως τῶν μετασχόντων εἰς ταύτην (άρθρον 7ον). Συνέχεια ανάγνωσης «Η έκθεση του Ζέρβα για τον Γοργοπόταμο»