1821

Φέρτε μου διαμάντια να γράψω το όνομα του Σαλαφατίνου 

Ηλίας Ζερίτης

«Ουδέποτε κλέος ισθλόν απόλλυται, ουδ’ όνομα αυτού αλλ’ υπό γης περ εών γίγνεται αθάνατος».Τυρταίος.                                            .                    .

Έτσι άρχιζε το κείμενο του αείμνηστου Στ. Σκοπετέα στο φύλλο αρ. 18 του «Φάρου της Λακωνίας». Ήταν ο πρώτος Έλληνας ιστοριοδίφης που ασχο­λήθηκε «με τον αγνοημένο αγωνιστή του 1821, τον εξ Οίτυλου Ηλία Σαλαφατίνο». Και συνέχιζε, «ελπί­ζω κάποτε να δυνηθώ να φέρω εις φως τον βίον και τα έργα του μεγαλόφρονος εκείνου αοιδίμου συμπατριώτη μου». Δυστυχώς ο ακούραστος ερευνητής πέθανε το 1958 χωρίς να προλάβει να πραγματοποιήσει το σχέδιο του, το αρχείο του όμως παρέμεινε ανεκμετάλλευτο και απρόσιτο, από όσο γνωρίζω μέχρι σή­μερα. Συνέχεια ανάγνωσης «Φέρτε μου διαμάντια να γράψω το όνομα του Σαλαφατίνου «