Φιλοξενίες

Η περιδίνηση των αετών

Φωτογραφία Γιάννη Θεοδωρόπουλου, Κερκίνη, Φεβρουάριος 2016

Έγραφα συνέχεια. ……. Γι’ αετούς που κάναν έρωτα στροβιλιστό κι άγριο πάνω απ’ το κεφάλι μου, στον ουρανό τής Αητομηλίτσας, απ’ το Γράμμο ίσαμ’ Αρένες, και από Μούκα Πέτρα ίσαμε το Λιούκο με τις θεόρατες οξιές στα 2.220, πλανάροντας χωρίς ούτ’ ένα φτεράκισμα, κ΄ύστερα ορμώντας με τα ρεύματα να ξαναρπαχτούν, να ξαναστροβιλιστούν σαν κοχλίας, και να βρέχη πτίλα τους ασπρόμαυρα – τι έρωτας θε’ μου για κείνο που ο Μουσαίος το λέει: «ο δ’ αετός ωά τρία τίκτει, δύο εκλέπει, εν δ’ αλεγίζει»

(εκλέπει = εκκολάπτει, αλεγίζει = φροντίζει)

Ρένος Αποστολίδης, Πυραμίδα 67. 

*

Οι αετοί εξακολουθούν να στροβιλίζονται ερωτικά, απολαμβάνοντας την περιδίνηση χωρίς να παραδίνονται σ’ αυτήν.

Πηγή: Η περιδίνηση των αετών | Η καλύβα ψηλά στο βουνό