1821

Ιερώνυμος για τους αρχιερείς του ’21: «η παρουσία και προσφορά τους κρίνεται ισότιμη και ισοβαρής με εκείνη των μεγάλων συναγωνιστών τους οπλαρχηγών»

«Αν και σε συνθήκες δουλείας, η Εκκλησία συνιστούσε στοιχείο ενοποιητικό και διαμορφωτικό της ελληνικής ταυτότητας είτε αυτή αποκαλείτο «το ελληνικόν», είτε το «γραικικόν» ή το «ρωμαίικον», καθώς υποχωρούσε η οικουμενική συνείδηση και πλέον η ορθόδοξη πίστη αποκτούσε για τους Έλληνες ανοικτά εθνική συνείδηση», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Εθνικής Άμυνας όπου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στην επανάσταση του 1821». Συνέχεια ανάγνωσης «Ιερώνυμος για τους αρχιερείς του ’21: «η παρουσία και προσφορά τους κρίνεται ισότιμη και ισοβαρής με εκείνη των μεγάλων συναγωνιστών τους οπλαρχηγών»»