1821

Η οικονομική κρίση και η πορεία προς την Επανάσταση του 1821 

Τάκης Κατσιμάρδος

Η μεγάλη ύφεση στη ναυτιλία, στο εμπόριο και στη βιοτεχνία στον ελλαδικό χώρο και τον παροικιακό ελληνισμό, επέδρασε ως επιταχυντήςστην έναρξη του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα.

Η Ελλάδα έχει βιώσει δραματικά τις μεγάλες διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Στα μέσα του 19ου με πείνα και δυστυχία. Στο τέλος του, αλλά το μεσοπόλεμο, με χρεοκοπίες. Υπάρχει, όμως, και μια περίοδο οικονομικής καταστροφής, που αποδείχτηκε « δημιουργική» για τη χώρα! Πρόκειται για την κρίση στις αρχές του 19ου λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821. Συνέχεια ανάγνωσης «Η οικονομική κρίση και η πορεία προς την Επανάσταση του 1821 «