Κατοχή, Μάχες

Η Αντίσταση στην Κρήτη

Στην Κρήτη οι Γερμανοί επίταξαν αμέσως κρασί και τρόφιμα, ενώ όλη η παραγωγή του νησιού και κυρίως το ελαιόλαδο έπρεπε να παραδίδεται σ΄ αυτούς. Σ’ έναν πληθυσμό τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων κατοίκων προστέθηκαν τριάντα έως σαράντα πέντε χιλιάδες Γερμανοί και τριάντα χιλιάδες Ιταλοί, οι οποίοι έπρεπε να συντηρούνται κυρίως από τη ντόπια παραγωγή. Οι Γερμανοί κήρυξαν την Κρήτη Οχυρό και έφτιαξαν μεγάλα οχυρωματικά έργα, αεροδρόμια, υπόγειες αποθήκες καυσίμων και ναυτικές εγκαταστάσεις. Επιβάλλοντας στους Κρητικούς καταναγκαστική εργασία, η οποία ήταν υποχρεωτική για όλους. Και τις γυναίκες και τα παιδιά. Συνέχεια ανάγνωσης «Η Αντίσταση στην Κρήτη»