ΚΚΕ

Ο Ανδρέας Τζήμας για το ζήτημα της εξουσίας (1.12.1950)

tzimas

Απόσπασμα από έκθεση του Α. Τζήμα με ημερομηνία 1/12/1950.  Από το Φαράκος Γρ. Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία, τομος Β, σελ 264.

Επιμέλεια: grenade

Από τις αρχές του 42, για νάμαστε σίγουροι από το καλοκαίρι του 1942, το κόμμα μας δεν είναι μόνο το κόμμα που καθοδηγεί την πλειοψηφία της εργατικής τάξης, πλατειά, πλατύτατα στρώματα λαϊκών μαζών στις πόλεις, μεγάλη μάζα της αγροτιάς, όχι μόνο καθοδηγεί και αναπτύσσει τον ένοπλο αντάρτικο αγώνα, μα είναι το Κόμμα που ασκεί εξουσία σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Ανδρέας Τζήμας για το ζήτημα της εξουσίας (1.12.1950)»

Κατοχή, Πρόσωπα

Ο λόγος του Π. Κανελλόπουλου στο συνέδριο του Λιβάνου

synedrio-livanou-017

Από: Παν Κανελλόπουλου Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου1939-44. Ιστορική αναδρομή και κείμενα

Επιμέλεια: grenade

Εις το Συνέδριον τον Λιβάνου

( Μάιος 1944 ) Συνέχεια ανάγνωσης «Ο λόγος του Π. Κανελλόπουλου στο συνέδριο του Λιβάνου»

Κατοχή

Η ομιλία του Γεωργίου Καρτάλη στη Διάσκεψη του Λιβάνου 

 

Η ΟΜΙΛΙΑ του Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ

κατά το Συνέδριο του Λιβάνου από τα στενογραφημένα πρακτικά

(τα οποία παρουσιάζουν κενά που επισημαίνονται όπως και ολίγες ασαφείς διατυπώσεις).

Γ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ (Πρώην Υπουργός, Αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ).
Με μεγάλη ικανοποίησιν ήκουσα τας δηλώσεις του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως. Επί των περισσοτέρων σημείων θα μου επιτρέψετε κατά την συζήτησιν των λεπτομερειών να επανέλθω.
Αυτήν την στιγμήν θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία των δηλώσεων του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως. Το σημείον της μονοπωλήσεως του αγώνος εκ μέρους του ΕΑΜ και το σημείον της τρομοκρατίας εις την ύπαιθρον. Συνέχεια ανάγνωσης «Η ομιλία του Γεωργίου Καρτάλη στη Διάσκεψη του Λιβάνου «