Ενδιαφέροντα

Ένα κείμενο για τη Γερμανία του 1942 

Η μέχρι θανάτου υπεράσπιση όσων μεγάλων και σπουδαίων έχουν ως τώρα κατακτηθεί, η αξιοποίησή τους, η οργάνωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής της Ευρώπης έτσι ώστε να αυξηθεί η αντοχή της και να αναπτυχθούν οι επιθετικές της ικανότητες – όλα αυτά εκ πρώτης όψεως θα ήταν ικανά για έναν σαφή και συγκεκριμένο στόχο, ένα πρόγραμμα που θα συσπείρωνε γύρω του οπαδούς και θα δημιουργούσε συναίνεση, αν δεν συνέβαινε σε αυτήν ακριβώς την πολιτική αποστολή η Γερμανία να αποδεικνύεται τόσο αποφασιστικά και αμετακίνητα κατώτερη από το έργο που έχει να επιτελέσει. Συνέχεια ανάγνωσης «Ένα κείμενο για τη Γερμανία του 1942 «