ΔΣΕ

Οι ναυτεργάτες στο ΔΣΕ και την εξορία 

Στις αρχές του 1949 το πρόβλημα των εφεδρειών για το ΔΣΕ είχε πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Μια από τις ελάχιστες πιθανές πηγές στρατολόγησης μαχητών που απέμεναν, ήταν οι ναυτεργάτες.

Είναι χαρακτηριστική η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, στις 22/2/1949:

Απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού συζήτησε πάνω στην έκθεση του σ. Αρτέμη για τη δουλειά στους ναυτεργάτες, στη Δυτ. Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Κύπρο και Μέσ. Ανατολή πρώτο διαπιστώνει ότι η δουλειά αυτή παρέχει πολλές δυνατότητες για τον αγώνα και ιδιαίτερα για την ενίσχυση του ΔΣΕ, ότι η δουλειά μέσα στους ναυτεργάτες σαν αρχή μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, ότι μπήκε μια βάση για να αναπτυχθεί σοβαρή δουλειά σ’ όλες τις πιο πάνω περιοχές και ότι σοβαρή καθυστέρηση και μη ανταπόκριση στις ανάγκες του κινήματος, παρουσιάζει η δουλειά μας στο Παρίσι.

Με βάση την πιο πάνω διαπίστωση, το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αποφασίζει: Συνέχεια ανάγνωσης «Οι ναυτεργάτες στο ΔΣΕ και την εξορία «