1821

Ο Αντώνιος Οικονόμου και η ανταρσία των Υδραίων το 1821

201891f60bd9310ac7b72f4dd92ee397

Μιχάλης Ανθής

Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση το αίτημα για τη συγκρότηση ισχυρού στόλου πρόβαλε επιτακτικό, προκειμένου να εμποδιστεί η εύκολη προσέγγιση των τουρκικών πλοίων και ο από τη θάλασσα ανεφοδιασμός των ήδη υπάρχόντων στρατευμάτων στο ελληνικό έδαφος. Η συνδρομή των ελληνικών νησιών, που διέθεταν μεγάλο αριθμό πλοίων, ήταν επομένως απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση του Αγώνα. Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Αντώνιος Οικονόμου και η ανταρσία των Υδραίων το 1821»