ΔΣΕ

Απόπειρες ειρήνευσης την περίοδο του εμφυλίου (1946-1949) 

Αρετή Παπαδόγιαννη

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η αποτύπωση των ειρηνευτικών προσεγγίσεων. Επικεντρώνεται δε, -αν και όχι αποκλειστικά- σε όσες έγιναν από μεριάς του (ΚΚΕ), καθώς η πολιτική του κόμματος, για τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι κατεξοχήν γνωστή από τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν ενώ η παράλληλη προσπάθεια για ειρήνευση  και οι παράμετροί της δεν αποτελούν σημεία ιδιαιτέρως προβεβλημένα.

Το βασικό αρχειακό υλικό έχει αντληθεί από τα αρχεία του ραδιοφωνικού σταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα», το οποίο βρίσκεται στα ΑΣΚΙ. Κύρια αιτία για την επιλογή του αρχείου του ραδιοφωνικού σταθμού αποτελεί το ότι το Σεπτέμβρη του 1947 η εφημερίδα Ριζοσπάστης βγαίνει εκτός νόμου και έτσι το βάρος της ενημέρωσης των οπαδών του κόμματος μετατίθεται στις ανακοινώσεις του ραδιοσταθμού. Επιπλέον, είναι ο μόνος τρόπος δημόσιας απάντησης στην αντίπαλη προπαγάνδα. Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό πως ένας τέτοιος φορέας διάδοσης κομματικών αντιλήψεων εξ ορισμού ενέχει περιορισμούς, μιας και το σύνολο των κειμένων αυτών είναι διαμεσολαβημένα από τους σχεδιασμούς της κομματικής γραμμής. Συνέχεια ανάγνωσης «Απόπειρες ειρήνευσης την περίοδο του εμφυλίου (1946-1949) «