Απόψεις

Η περιοδολόγηση του Εμφυλίου

Η περιοδολόγηση του Εμφυλίου σε τρεις διακριτές περιόδους, δηλαδή:
1. Κατοχικές συγκρούσεις, ως τη Βάρκιζα (Φεβρουάριος 1945)
2. «Λευκή Τρομοκρατία» (1945-46)
3. Εμφύλιος πόλεμος (1946-49)
επιβλήθηκε από τους ιστορικούς της αριστεράς, μετά τη μεταπολίτευση του ’74.

Είναι προφανής η τάση να υποτιμηθούν τα γεγονότα της Κατοχής, μέχρις εξαφανίσεως  και να αποδοθεί η ουσία της ιστορικής σύγκρουσης μέσα από το σχήμα: υπήρξε μια εκπληκτική Εθνική Αντίσταση (που την έκανε αποκλειστικά το ΕΑΜ) μια σύγκρουση το Δεκέμβρη λόγω της απρόκλητης βρετανικής επέμβασης και στη συνέχεια το όργιο της «Λευκής Τρομοκρατίας», που οδήγησε στον Εμφύλιο 1946-49. Συνέχεια ανάγνωσης «Η περιοδολόγηση του Εμφυλίου»