Δεκέμβρης

Υπήρχε σχέδιο στα Δεκεμβριανά;

ar12

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο Γ. Μαυρογορδάτος. Και διευκρινίζει εξαρχής:

Ο όρος «σχέδιο» αναφέρεται εδώ αποκλειστικά σε στρατιωτικό σχέδιο, δηλ. στην πρόβλεψη δυνάμεων και ενεργειών για την επίτευξη στρατιωτικών καταρχήν στόχων – και μόνο κατ’  επέκταση πολιτικών. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα μίας κριτικής και νηφάλιας επανεξέτασης της μυθολογίας που αναπτύχθηκε και εξακολουθεί να καλλιεργείται γύρω από τα Δεκεμβριανά. Όσοι την αναπαράγουν, κατά κανόνα αγνοούν τελείως τα πραγματικά δεδομένα.

https://www.academia.edu/9790328/%CE%A5%CF%80%CE%AE%CF%81%CF%87%CE%B5_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_

Το ερώτημα τίθεται σε τρεις παραλλαγές:

  1. Είχαν σχέδιο οι Βρετανοί;
  2. Είχε σχέδιο το ΚΚΕ;
  3. Είχε σχέδιο η αντιεαμική πλευρά;

Οι απαντήσεις είναι, αντίστοιχα: Συνέχεια ανάγνωσης «Υπήρχε σχέδιο στα Δεκεμβριανά;»