Απόψεις

Ο Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος- Σύντομη ιστορική επισκόπηση 

Το κείμενο που ακολουθεί έχει την ένδειξη «ΑΘΗΝΑ Μάιος 1998″ και την υπογραφή του υποστρατήγου Νικολάου Σπηλιώτη. Φαίνεται ότι προοριζόταν αρχικά να αποτελέσει την εισαγωγή στη γνωστή 16τομη έκδοση της ΔΙΣ «Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949)» Στην έκδοση αυτή δεν υπάρχει εισαγωγή, αλλά μόνο ένας τυπικός πρόλογος μιάμισης σελίδας, και ακολουθούν τα έγγραφα με χρονολογική σειρά, χωρίς καμία απολύτως (εκδοτική) επιμέλεια. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, το κείμενο απαγορεύτηκε με άνωθεν εντολή, ως πολιτικά – ιδεολογικά ενοχλητικό. ΥΕΘΑ ήταν τότε ο Άκης Τζοχατχόπουλος. Δε μένει παρά να τη διαβάσουμε και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα.

7df0b3ab5dd576de977a01dbdc5adf7b

Ο  Διχασμός

1. Γενικά: Η ιστορία της Νεότερης Ελλάδας έχει να παρουσιάσει πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τα οποία αποδεικνύουν ότι όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι μεγαλούργησαν. Αντίθετα, σε περιόδους έντονων πολιτικών ανωμαλιών και στρατιωτικών κινημάτων, οι συνέπειες ήταν οδυνηρές, όχι μόνο για την πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά κυρίως για την υπόστασή του και την ακεραιότητα της πατρίδας. Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος- Σύντομη ιστορική επισκόπηση «