1821

Θ. Κολοκοτρώνης: Παράτησε το κάπνισµα νωρίς 

Του Γιάννη Bach Σπυρόπουλου, από τη ΓΑΛΕΡΑ*
Μια γυναίκα:
«Αφέντη µου
κάµε µου τούτο το καλό
και σκλάβα σου να γίνω!»
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:
«Τι λες µωρή ζουρλή;
Για τη λευτεριά πολεµάµε
και θες να γίνεις σκλάβα µου;»
Βουτιέ «Memoires Paris, 1823»

Στο χέρι του η καταφερτζοσύνη και η επιτηδειότητα έφτανε µέχρι την ετοιµασία των ζωοτροφών, τ’ άλογα κούναγαν τη χαίτη, ο Κολλιόπουλος τα κρατούσε απ’ τα χαλινάρια. Συνέχεια ανάγνωσης «Θ. Κολοκοτρώνης: Παράτησε το κάπνισµα νωρίς «