Ερμής

Η Ειδική Ασφάλεια και το Μηχανοκίνητο

merlin-lampou-partheniou

1) Λάμπου, Διοικητής της Ειδικής Ασφάλειας, 2) Παρθενίου, 3) Κουρεμπανάς, 4) Βλαχόπουλος, 5) Φλώρος (Πηγή φωτογραφίας: Θανάση Χατζή, Η νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε, Εκδόσεις Δωρικός, Αθήνα 1983)

(Από τον «Ερμή»)

Ο Ερμής έφερε ένα γύρω το βλέμμα, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε λίγα λεπτά. Υπέθεσα ότι ήταν μια συνήθεια που είχε μείνει από  παλιά.

«Φυσικά δεν ήταν μόνο τα Τάγματα»

«Τι εννοείτε;» Συνέχεια ανάγνωσης «Η Ειδική Ασφάλεια και το Μηχανοκίνητο»