Σύγχρονη διαχείριση

«Φάκελοι» Ιστορίας και ιδεολογία 

arkass-thumb-large

Ιωάννης Τουλουμάκος*

Σε δημοσίευμα της «Καθημερινής» (φ. της 26-5-2017) με τίτλο «Η παπαγαλία πλήττει την Ιστορία» και υπότιτλο «Στόχος του ΙΕΠ είναι η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του μαθήματος» παρατίθενται δηλώσεις του προέδρου και δύο μελών της ειδικής «ομάδας εργασίας» που ορίστηκε για την επίτευξη του στόχου αυτού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο πρόεδρος (καθηγητής Πανεπιστημίου) έχει ασχοληθεί με τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία, από τα δύο μέλη το ένα (καθηγήτρια Πανεπιστημίου) με την ιστορία της Εκπαίδευσης και συναφή θέματα, το άλλο (διδάσκουσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) με τη Διδακτική της Ιστορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ««Φάκελοι» Ιστορίας και ιδεολογία «