Κατοχή, Πρόσωπα

Ο Επιθεωρητής Νομαρχιών Μακεδονίας Αθανάσιος Χρυσοχόου

Ο Αθανάσιος Χρυσοχόου ήταν το μάτι του Τσολάκογλου στη Θεσσαλονίκη. Τα καθήκοντά του ήταν επίσημα και ανεπίσημα.  Τα επίσημα ήταν να παρακολουθεί τις ενέργειες ενάντια στις ελληνικές αρχές και στα στρατεύματα κατοχής και να φροντίζει για την εθνική συνοχή. Ανεπίσημα, όφειλε να συντονίζει τις δράσεις της κατοχικής διοίκησης απέναντι στη βουλγαρική και στη ρουμανική προπαγάνδα. Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Επιθεωρητής Νομαρχιών Μακεδονίας Αθανάσιος Χρυσοχόου»