Ερμής

Η Ειδική Ασφάλεια και το Μηχανοκίνητο

merlin-lampou-partheniou

1) Λάμπου, Διοικητής της Ειδικής Ασφάλειας, 2) Παρθενίου, 3) Κουρεμπανάς, 4) Βλαχόπουλος, 5) Φλώρος (Πηγή φωτογραφίας: Θανάση Χατζή, Η νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε, Εκδόσεις Δωρικός, Αθήνα 1983)

(Από τον «Ερμή»)

Ο Ερμής έφερε ένα γύρω το βλέμμα, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε λίγα λεπτά. Υπέθεσα ότι ήταν μια συνήθεια που είχε μείνει από  παλιά.

«Φυσικά δεν ήταν μόνο τα Τάγματα»

«Τι εννοείτε;» Συνέχεια ανάγνωσης «Η Ειδική Ασφάλεια και το Μηχανοκίνητο»

Βάρκιζα, Πρόσωπα

Κ. Τσάτσος, 17.4.1945: «Περί ληπτέων μέτρων προς αποκατάστασιν της Δημοσίας Ασφαλείας και Τάξεως»

Tsatsos2

Του ΣΑΘ

Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 29/518/79 εγκυκλίου διαταγής, υπό ημερομηνία 17.4.1945, του τότε Υπουργού Εσωτερικών Κων/νου Τσάτσου, προς τους Ανώτερους Διοικητές τής Χωροφυλακής και όλες τις υπηρεσίες τού Σώματος: Συνέχεια ανάγνωσης «Κ. Τσάτσος, 17.4.1945: «Περί ληπτέων μέτρων προς αποκατάστασιν της Δημοσίας Ασφαλείας και Τάξεως»»