Κατοχή

Η καταστροφή της γέφυρας του Ασωπού, 1943

 

Ασωπός Γέφυρα

Hermann Frank Meyer,
«Auch Brücken haben ihr Schicksal,
Zerstörung und Wiederaufbau der Asopos-Brücke in Griechenland im Sommer l943», in Thetis,
Mannheimer Beiträge zur Klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns,
4 (Mannheim, 1997).

http://www.hfmeyer.com/greek/publications/bruecken/index.htm

Επιμέλεια: granade Συνέχεια ανάγνωσης «Η καταστροφή της γέφυρας του Ασωπού, 1943»